Prezentul document conținând politicile de confidentialitate ale site-ului www.medline-center.ro (denumit în continuare “Politică de confidențialitate – GDPR”) stabilește care sunt drepturile de proprietate intelectuala si protectia datelor personale.

Neacceptarea acestor “Politici de confidențialitate – GDPR” atrage obligația utilizatorului de a părăsi și de a înceta accesarea site-ului.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală 

Întregul conținut al site-ului www.medline-center.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea companiei și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul companiei a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislatiei in vigoare. Conform legii drepturilor de autor, dacă sesizati încălcarea anumitor drepturi intelectuale, vă rugăm contactați-ne la adresa: contact@medline-center.ro

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Protecția datelor personale

În ceea ce privește această notă de informare a protecției datelor personale, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorii Site-ului vor administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorilor Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Prin completarea pe Site a formularului de contact  sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorilor Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru: activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative și non-comerciale cu privire la concursurile, promoțiile și discounturile perioadei respective.

Dacă aveți întrebari sau nelămuriri în legătură cu aceste politici de confidentialitate, nu ezitați să ne contactați la adresa de email: contact@medline-center.ro

Sos. Giurgiului 156, Jilava

 Sună-ne la

Sună-ne la

+40756142781

Scrie-ne la

Scrie-ne la

contact@medline-center.ro

Programari

Programari

Cere o programare